Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

 

DOSTRZEŻONE ZAGROŻENIE

Zupełnie niedawnow połowie naszego stuleciazaczęto dostrzegać zagrożenie nie tylko poszczególnych gatunków, lecz głównych elementów przyrody: woty, gleby, nawet powietrzazdawałoby się nie do znisza ma w swym ogromie. Ta wiedza o zagrożeniu i nisze mu środowiska przyrodniczego jako całości pojawiła się dopiero w drugiej połowie naszego wieku.Najwcześniej podniósł się alarm z powodu zanieczysz­czenia wód. Wkrótce okazało ńę, że atmosfera róameż nie jest śmietnikiem bez dna, do którego można bezkarnie wyrzucać miliony ton pyłów i gazów.  Te dwa elementy: woda i powietrze skupiały na sobie uwagę przez dziesięć lat po sławnym raporcie U Thmta na temat zagrożenia środowiska przyrodniczego, ogłoszonym w 1969 roku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OCHRONA ŚRODOWISKA

Raport uświadomi skałę zagrożenia. Ochroną środowiska zaczęli się zajmować nie tylko uczeni, ale również politycy i działacze gospodarczy. Następnym szokiem stały się ginące lasy. Na przebrnie łat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych łasy zaczęły umierać.Wzrósł niepokój o gleby, które powstawały przez wiele tysiącleci, a w ciągu dziesięcioleci ulegają zniszczeniu.Obawy budzi chemiczne zanieczyszczanie żywności.A cale to zło jest dziełem człowieka.Skoro tuimy, źe środowisko przyrodnicze jest coraz bardziej skażone, źe następuje degradacja przyrody, czyli obniżanie się jej jakości, dlaczego zanieczyszczenie wzrasta, a degradacja postępuje? Czemu ludzie nie zaprzestaną dalszego brudzenia i niszczenia przyrody? I co pojedynczy zwykły człowiek powinien robić, żeby me pogarszać sytuacji? Nie deptać trawników?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

TEMAT RAELNEGO ZAGROŻENIA

Zrezygnować z domku na wsi czy z samochodu? Nie chodzić na wycieczki do parków narodowych? Nie zjeżdżać na nartach z Kasprowego? Nie używać w swoim ogrodzie chemicznych środków ochrony roślin, a w domu nowo­czesnych środków do prania, zawierających detergenty?Zrezygnować z części urządzeń elektrycznych we własnym mieszkaniu? Bo i takie właśnie niewinnezda­wałoby sięczynności sumując się mogą doprowadzać do olbrzymich i niebezpiecznych zmian w przyrodzie.Czyżby z tego wynikało, że albo zrezygnujemy a osiągnięć współczesnej cywilizacji, albo zniszczymy przy­rodę?Czy rzeczywiście ludzie mogą doprowadzić do znisz­czenia przyrody, a co za tym idziewszelkiego życia na Ziemi? Czy jest to realne zagrożenie, czy tylko celowe przejaskrawienie?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NA WSZELKI WYPADEK

Takie ostrzeżenie na wszelki wypadek. Wiadomo, źe realną groźbę zagłady świata stwarza broń atomowa. Ale dym z komina, ścieki z fabryk czy nawet domów mieszkalnych, sterty śmieciczyżby mogły temu tyciu zagrozić? Czy chodzi o to, aby się tylko przyje­mniej żyło-w ładniejszym otoczeniu, czy też nad światem zawisła realna groźba zatrucia odchodami współczesnej cywilizacji?Odkąd człowiek nauczył się budować kominy, zawsze robił to po to, aby z tych kominów leciał dym. Jeszcze ‚kilkadziesiąt lat temu dymiący komin fabryczny był symbolem rozwoju. Wygaszone kominy świadczyły o niepowodzeniach gospodarczych albo o strajku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WZROST LICZBY LUDNOŚCI

Dlaczego jeszcze pięćdziesiąt lat temu nikt nie podnosił alarmu z powodu dymiącego komina, a dziś dym jest dowodem zacofąnia technicznego, źle prowadzonego procesu te­chnologicznego? A jednak kominy buduje się nadal, i to coraz wyższe. Dlaczego? Czy dlatego, że posiedliśmy sztukę wznoszenia coraz wyższych budowli? Co się zmieniło w ciągu tego półwiecza?Po prostu przybyło . nas. Wzrosła liczba ludności świata, a z nią potrzeby: więcej jedzenia, więcej domow, więcej ciepła dla ogrzania domów i przygotowywania posiłków, więcej ubrań i przedmiotów codziennego uży­tku, więcej samochodów, samolotów, poaągów, szyn, szos, kabli elektrycznych itp. Wszystkiego potrzeba tak dużo, że musiały się zmienić metody produkcji.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STOPNIOWE PRZYBYWANIE

Dlaczego? Przecież ludzi przybywało stopniowo, stopniowo rozrastały się miasta, stopniowo rozwijała się t powiększała produkcja. Czemu więc środowisko przyrod­nicze nagle przestało wytrzymywać tę coraz większą produkcję? I dlaczego zmiany wywołane produkcją prze­mysłową były tak długo niedostrzegalne, aż wreszcie stały się groźne?Spróbujmy to sobie wyjaśnić na prościutkim przykładzie lilii, które zarastają staw, w formie zagadki przyto­czoną w książce pt.„Grżmice wzrostu ” Pewnego dnia wyrosła na stawie lilia wodna. Jej Hicie płaskie jak talerzyki przykrywają taflę wodną i zagra­dzają dostęp światła. Następnego dnia były już dwie lilie, trzeciego dniacztery, czwartegoosiem. Nadal . stanowiły.piękną kępę, osłaniającą niewiele wody. Nadal w głąb stawu przenikało jeszcze dużo światła. Inne organizmy wodne nie odczuwały jego braku. Codziennie jednak łiczba lilii podwajała się. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ODPADY PRZEMYSŁOWE

Mimo to świadomość zagrożenia wcale jeszcze nie jest dostateczna ani powszechna. Nie zawsze uświadamiamy sobie, że wszystko, co wytwarzamy (poza dziełami sztuki kulturalnym dorobkiem ludzkości), przekształca się w odpadki. To nie muszą być te tradycyjne sterty śmieci w przydomowych śmietnikach, to są również ściekiodpadki płynne, a także pyły i gazyodpadki lotne. Odpady przemysłowe powstają w procesie produkcji również w formach: stałej, płynnej i lotnej. A po pewnym czasie same produktybuty, rondle, samochody czy telewizory stają się odpadkami często bardzo trudnymi do zniszczenia. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn