Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

Witaj na blogu !

Strona Poświcona jest w całości tematom związanym z mediami i reklamą w Interncie. Znajdziesz tutaj niezbędne informacje i ciekaowstki z tej dziedziny.
Zapraszam do częstego śledzenia bloga i bycia z oimi wpisami na bierząco!

 

BRUDZENIE OTOCZENIA

Tak więc im więcej produkujemy i im więcej spożywa- my, tym bardziej niszczymy i brudzimy otoczenie, czyli przyrodę.Powtórzmy pytanie: czy z tego wynika, że powinniśmy ograniczyć konsumpcję, to zhaczy me nosić butów albo poprzestać na jednej parze w foku, me kupować telewizo­ra, wyrzec sięsamochodu, nawet jeśli nas na to stać?Nie, taki wniosek w naszym kraju byłby przedwczesny, choć ograniczenie konsumpcji byłoby na pewno na miejscu tam, gdzie kupuje się samochód co roku czy co dwa łata, bo punktem honoru jest mieć nowy model. Taka produk­cja dla zaspokojenia kaprysów przy sztucznym pobudza­niu potrzeb powoduje wiele szkód: po pierwszeniepo­trzebnie wzrasta zużycie surowców; po drugiew procesie produkcji powstają różne zanieczyszczenia; a po trzeciezbyt szybko wyłączane z użycia produkty powiększają hałdy odpadów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WIĘKSZOŚĆ LUDNOŚCI

Ludność większości krajów ma jeszcze mnóstwo potrzeb niezaspokojonych, toteż produkcja rozlicznych dóbr jest tam konieczna. Ale ludzie świadomi niebezpieczeństwa coraz bardziej zdecydowanie występują przeciw dobrom Jednorazowego użytku”, zwłaszcza tym, które są fakty­cznie trwałe, lecz moda nakazuje często je zmieniać. Czy z tego wynika, że dla uratowania przyrody wystarczy ograniczenie produkcji, a także konsumpcji w krajach rozwiniętych?Produkty powinny być lepsze, trwalsze i dłużej uży­wane. Ale to za mało. Rzecz w tym, aby produkowane dobra miały ekołogięzny znak jakości”. Co to znaczy? Rozważmy to na przykładzie samochodu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ROZWÓJ MIAST GIGANTÓW

Odkąd został wynaleziony samochód, imaga konstru­ktorów skupiała się na mocy ńlnika, bezpieczeństwie, wygodzie jazdy. Zastanawiano się nad tym, jak obniżyć więcej milionów mieszkańców i dalej się rozrastają. Powstrzymanie rozwoju miast-gigantów, kierowanie na pływającej ludności do mniejszych ośrodków jest bardzo trudne. Zresztą w niektórych rozwijających się dopiero krajach mniejszych miast po prostu nie ma.A ludzi przybywa. W roku 1960 były 3 mld,8  w 1984mld, do końca tego stulecia glob ziemski będzie dźwigał zapewne ponad 6 mld, a niektórzy uczeni przewidują, że nawet 7 mld. Ludzie ci powinni mieć mieszkania, pracę, rolnictwo dostarczyć im żywności, a fabrykiwyrobów przemysłowych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ISTNIEJĄCE PROJEKTY

Istnieją projekty wiel­kich wodociągów ze Skandynawii w okolice Hambur­ga, a także z Alp do spragnionych czystej wody regionów Europy. Kto wie, czy za parę dziesięcioleci handel dobrą czystą wodą z lodowców nie okaże się nadzwyczaj opłacalny, a państwa, które potrafią ochro­nić przed skażeniem źródła wody na swoim terytorium, staną, się nowymi potentatami. Kirgizję, jedną z radzieckich republik, zwaną krajem gór, można by nazwać również krajem iodQWCów. Jak obliczyli kirgiscy glacjolodzy, lodowce zajmują około 7 tys. km2. Lodowe bogactwo Kirgizji nieznacznie tylko ustępuje bogactwu całego kontynentu europej­skiego. Być może nie tylko Kirgizja, lecz również inne kraje cierpiące na niedobór wody sięgną do swych lodowych zapasów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ŚWIĘTE MORZE

  • Niełatwo sobie wyobrazić, że z całego ogromu mas wodnych na kuli ziemskiej zaledwie 1 proc. służy zaspokojeniu wszystkich naszych potrzeb. W dodatku zasoby te są nierównomiernie rozmieszczone: trzecią część ma Kanada, a piąta część znajduje się w jeziorze Bajkał. To „święte morze” Syberii o pięknych, lesistych brzegach ma kształt wielkiego, długiego, stosunkowo  wąskiego, ale bardzo głębokiego rowu. Głębokość tego najgłębszego jeziora świata osiąga 1620 m, długość — 636 km, a szerokość — prawie 80. Bajkał powstał w wyniku zapełnienia wodą wielkiej szczerby w skorupie ziemskiej, utworzonej wskutek ruchów górotwórczych. Objętość wody jeziora wynosi 23 tys. km5

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PIĄTA CZĘŚĆ ŚWIATOWEGO ZASOBU

Jest to właśnie piąta część całego światowego zasobu wody słodkiej, a 80 proc. zasobu radzieckiego. Ze względu na głębokość, kształt i wiek Bajkału, jezioro to wyróżnia się osobliwym światem zwierząt. Żyje tam ponad 1200 gatunków zwierząt, wiele z nich nieznanych gdzie indziej. Do Bajkału toczy swe wody ponad 330 rzek i poto­ków, wypływa z niego potężna Angara. Na niej właśnie powstały wielkie elektrownie: irkucka i bracka. Bajka­łowi zagroziło intensywne wycinanie lasów na stokach otaczających gór. Drewno stanowi surowiec dla pobli­skich fabryk celulozy. Produkcja celulozy jest połączo­na z bardzo przykrymi wyziewami i trującymi ścieka­mi. W sprawie Bajkału zostały podjęte uchwały par­tyjne i rządowe, które nakazały zastosowanie odpowie­dnich środków ochrony tego wspaniałego dzieła przy­rody.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W KRAJU CZARNYCH PIASKÓW

Patrząc na Bajkał czy na Wielkie Jeziora. Ameryki Północnej trudno sobie wyobrazić świat bez wody. A przecież są regiony, całe subkontynenty, gdzie co dzień dramatycznie manifestuje się twierdzenie; że woda to życie. Na przykład Kara-Kum — Czarne Piaski środ­kowej Azji. Z góry wyglądają jak sfalowane, zastygłe i znieru­chomiałe szaro-żółte morze. Jednak większe i mniejsze, nakładające się na siebie i załamujące się fale piasku są tylko pozornie nieruchome,wiatr-rzeźbiarz, feształtujący miliony hektarów powierzchni pustyni, nie ustaje; na odcinku długości metra przesypuje się w ciągu roku 20 m piasku, wznosząc góry o względnej wysokości kilkudziesięciu metrów, które w głębi pustyni docho­dzą nawet do 80 m.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn