//////
HomeArtystyczny sens › TRWAŁY EFEKT

TRWAŁY EFEKT

Trwały efekt, po­dobnie jak pierwszy skutek, jaki mowa wywarła na rozwój umysłu, polega na tym, że raczej wyobrażamy sobie rzeczy, ndź gromadzimy sądy. Nie komunikacja, ale intuicja jest darem muzyki; formułując to w sposób naiwny można powiedzieć, że muzyka jest wiedzą o tym, „co dzieje się z uczuciami”. Nie ma to nic wspólnego z Affekten- lehre; jest to proces dużo bardziej subtelny, zło­żony i zmienny, i o wiele ważniejszy; jedynym jego dokumentem jest satysfakcja emocjonalna, pewność intelektualna oraz muzyczne rozu­mienie. „Zatem muzyka spełnia swoje zadanie, kiedy zadowala nasze serca.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.